ALGEMEEN NUMMER

0475 26 82 32

voorschrift

Voorschriften

Voor al uw attesten en formulieren vragen wij u om langs te komen.

Wij kunnen enkel attesten schrijven na u gezien te hebben én op voorwaarde dat zij stroken met de waarheid.

Valse attesten zullen u steeds geweigerd worden.

We voorzien tijdens de raadpleging voorschriften voor een voldoende lange periode. Voor de vernieuwing van medicatie is een opvolgconsultatie aan te raden.