ALGEMEEN NUMMER

0475 26 82 32

foto nogepa

Offshore medische Nogepa keuring

Personen die offshore werken, op een boorplatform of windmolenpark, dienen periodiek een medische offshore keuring te ondergaan, omdat zij vaak worden blootgesteld aan hoge gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Een NOGEPA keuring controleert de fysieke en mentale gezondheid van offshore medewerkers volgens de NOGEPA- richtlijnen, de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie.

Wat betekent dit voor u als offshore medewerker?

Tijdens zo’n offshore keuring wordt onderzocht of u fysisch en mentaal geschikt bent om aan boord van een windpark of boorplatform te werken. We onderzoeken of deze job geen gezondheidsrisico’s voor u inhoudt en of u geen lichamelijke problemen heeft.
U krijgt vooraf van ons een vragenlijst, die u zorgvuldig dient in te vullen en meeneemt naar de keuring.

Hoe verloopt de NOGEPA keuring?

We doen een lichamelijk onderzoek, waarbij we enkele belangrijke parameters nakijken: uw bloeddruk, lengte, gewicht, ogen, oren, urine onderzoek ... Wanneer u na de medische keuring goedgekeurd wordt, krijgt u van ons een geneeskundige verklaring van goedkeuring en een stempel in uw safety logboek.

Afspraak maken

U kan enkel telefonisch een afspraak maken voor een medische offshore keuring bij Dr. Praet op het GSM-nummer 0032 475 26 82 32,  niet online via Doctena